Sukcesy e-learningu

Pozytywnym przejawem rozwoju technologii jest unowocześnienie modelu edukacji. Proces ten przebiega w różnym tempie w różnych krajach i czasami skutkuje on powstawaniem dużych różnic pomiędzy stopniem modernizacji w szkołach. Tak czy siak samo zjawisko należy postrzegać na plus, albowiem nowe technologie dają nauczycielom oraz uczniom zupełnie nowe perspektywy rozwoju. Jednym z najciekawszych rozwiązań w tej dziedzinie jest e-learning, czyli elektroniczna nauka. Opiera się ona przede wszystkim o internet, który staje się w tym momencie pośrednikiem pomiędzy uczniem a pedagogiem.

Tą drogą można brać udział w wykładach i ćwiczeniach nawet wówczas, gdy sala lekcyjna znajduje się wiele kilometrów od nas. Możliwość bezpośredniej interakcji z człowiekiem po drugiej stronie kabla przybliża taką formę e-learningu do tradycyjnej nauki. Oczywiście na tym nie koniec. Można również korzystać z platform internetowych, które jedynie udostępniają materiały dydaktyczne w formie multimedialnej. Następnie tą samą drogą może odbyć się egzamin.

www.domoweaudio.net.pl