Społeczne koszty rozwoju

Mówiąc o powszechnej automatyzacji nie można ograniczać rozważań o niej jedynie do naszych domów i codziennych czynności jakie w nich wykonujemy. Technologiczny postęp przyczynia się również do automatyzacji i przyspieszania procesów produkcyjnych w gospodarce, co tyczy się w największym stopniu przemysłu. Niegdyś wymagał on daleko idącej ingerencji człowieka. Personelowi owszem, pomagały różne maszyny, ale nie mogły one go całkowicie zastąpić. Dziś w wielu fabrykach z powodzeniem zamiast 10 pracowników radzi sobie jeden. Jego zadaniem jest pilnowanie, by roboty przemysłowe i układy elektroniczne sterowane komputerowo pracowały bez przeszkód.

www.msknet.pl

Pozwala to na uzyskanie wysokiej wydajności przy równoczesnym minimalizowaniu kosztów. Istnieje jednak inna kategoria – są to koszty społeczne, w tym wariancie rozumiane jako mniejsze zatrudnienie w firmach. Część fachowców traci pracę i muszą albo szukać miejsca w innych zakładach, być może mniej innowacyjnych, albo całkowicie zmienić branżę. Nie zawsze jest to proste, zwłaszcza po osiągnięciu pewnego wieku.

http://www.tophifi.pl/kino-domowe/amplitunery-av/yamaha-rx-v779-3858.html anoda tytanowa