Czy natura to wytrzyma?

Człowiek ma tę wyjątkową właściwość, że jest obdarzony inteligencją i kreatywnością, którą dystansuje wszystkie inne istoty żyjące na Ziemi. Ma również zdolność do podporządkowywania i kształtowania środowiska naturalnego – oczywiście w ograniczonym zakresie. Jednym z przejawów ludzkiej aktywności jest rozwijanie różnych typów technologii, z których część nie jest obojętna dla przyrody. Rośliny i zwierzęta mogą wiele stracić na działalności człowieka, zwłaszcza wtedy, gdy generowane są przez niego szkodliwe związki chemiczne. W tym akurat aspekcie wiele zmieniło się na lepsze, albowiem fabryki są zmuszane przez prawo do ograniczania emisji chemikaliów, co daje naturze drugi oddech.

moje nowe sluchawki douszne bezprzewodowe spodobały się mopjej siostrze

Nie oznacza to jednak, że ekspansja człowieka zostaje w jakiś sposób ograniczona. Wciąż ma on tendencję do zagarniania rozległych terenów zielonych, budowania nowych zakładów przemysłowych, elektrowni czy osiedli mieszkalnych. Dlatego tak ważne jest, aby postęp technologii toczył się zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu natura nie będzie poddana większym obciążeniom niż to konieczne.

kabel ftp wózki inwalidzkie elektryczne